Termoprojekt

UNIDOME

O Unidome-u

Tehnologija UNIDOME objedinjuje inženjersku umetnost, razumevanje toka sila, sa održivim nastojanjem da se koristi minimalno materijala u proizvodnji sigurnih konstrukcija.

Na osnovu više od 20 godina iskustva u oblasti multi-aksijalnih šupljih ploča, Unidome je sada razvio najbolje modele betona za ploče od lakog armiranog betona. Unidome elementi za oblikovanje betona pomažu u uštedi materijala kao što su beton i armatura, dok istovremeno povećavaju raspone i smanjuju visinu konstrukcije. Sve ovo rezultira održivijim, udobnijim, a samim tim i jeftinijim zgradama.

Unidome betonska konstrukcija se sastoji od dve polovine, koje su dostupne u različitim veličinama. Pre betoniranja, oni se sastavljaju u linearne elemente bilo koje dužine pomoću dve jednostavne armaturne šipke.

Unidome znači do:

35% smanjenje opterećenja  

 20% manja potrošnja energije

20% manje količine armature

10% manja debljina ploče

40% veći raspon

 * u poređenju sa punom pločom Prednosti: smanjena visina konstrukcije, povećani rasponi, povećana izdržljivost konstrukcije, povećana sigurnost, povećana udobnost, ubrzan proces izgradnje, smanjeni troškovi

Održiva gradnja sa Unidome-om

Zaštita klime sa Unidome-om

Smanjenje količine ugrađenog betona i izbegavanje emisije CO2

Beton je danas jedan od najvažnijih građevinskih materijala u svetu. Pa ipak, beton se takođe često opisuje kao „ubica klime“. Za proizvodnju betona je potreban cement, proizvodnju ovog materijala prati velika potrošnja energije i visoka emisija CO2. Svetska proizvodnja cementa od dobrih četiri i po milijarde tona godišnje danas je povezana sa emisijom od 2,8 milijardi tona CO2. Stoga se u Unidome-u pitamo zašto bi u procesu izgradnje trebalo da koristimo više materijala nego što je potrebno. Naučnom analizom tokova sila građevinskih komponenti i korišćenjem dobijenog znanja, u mogućnosti smo da razvijemo odgovarajuće Unidome tipove betona za određenu strukturnu komponentu. Ovo dovodi do smanjenja materijala upravo na onim mestima gde je jednostavno nepotrebno. Tako se može uštedeti do 40% potrošnje betona i do 20% armaturne čelične armature. Smanjenje njihove težine omogućava i realizaciju tanjih konstrukcija. Ovo dodatno smanjuje potrošnju materijala. Na primer, jedan transport sa Unidome KSS-Hre zamenjuje do 48 kamiona betonom i tako izbegava do 60 tona emisije CO2.

100% reciklirana plastika

sa našim proizvodima boja nije bitna